El quiz sobre refranys i dites

Pregunta 1/20
PORTES PUNTS

Quan volem dir que una cosa és ‘d’un temps llunyà i indeterminat’ diem que és…

Pregunta 2/20
PORTES PUNTS

Quan volem indicar que algú és una mica beneitó o que no té gaire enteniment diem que és un…

Pregunta 3/20
PORTES PUNTS

Quin és l’origen de l’expressió Semblar Can Seixanta?

Pregunta 4/20
PORTES PUNTS

Qui és l’autor d’aquest quadre de proverbis neerlandesos?

Pregunta 5/20
PORTES PUNTS

Quan algú se salta les classes i no va a escola es diu que fa campana. Però sabeu com es diu això mateix a Mataró?

Pregunta 6/20
PORTES PUNTS

Quins són els vuit vents de Catalunya, segons el refranyer popular?

Pregunta 7/20
PORTES PUNTS

Què li passava a l’apotecari d’Olot?

Pregunta 8/20
PORTES PUNTS

Com acaba el refrany? Caldera vella,…

Pregunta 9/20
PORTES PUNTS

Què vol dir l’expressió ni amb fum de sabatots?

Pregunta 10/20
PORTES PUNTS

En català tenim un fum d’expressions referides a fruites i verdures. Per exemple, amb el mot carbassa. Una d’aquestes, però no es diu en català. Saps quina és?

Pregunta 11/20
PORTES PUNTS

Hi ha una expressió típica valenciana molt coneguda que diu Pegar-li voltes al nano. La coneixeu? I sabeu què vol dir exactament?

Pregunta 12/20
PORTES PUNTS

Què vol dir estar fet un axioma?

Pregunta 13/20
PORTES PUNTS

Què vol dir fer setze?

Pregunta 14/20
PORTES PUNTS

En català, quan plou molt, ho podem dir de moltes maneres diferents. Una de les que us proposo a continuació no és correcta:

Pregunta 15/20
PORTES PUNTS

Quan diem que una cosa determinada durarà més que les obres de la Seu, a quina Seu ens estem referint concretament?

Pregunta 16/20
PORTES PUNTS

Quin significat li doneu al refrany El pare no és nat i el fill ja salta pel terrat?

Pregunta 17/20
PORTES PUNTS

Com acaba aquesta dita? La figa, per ser bona, ha de tenir tres senyals:

Pregunta 18/20
PORTES PUNTS

El cicle de Santa Llúcia és un cicle de refranys que expressen l’allargament o escurçament de les hores de sol del dia segons ens acostem al solstici d’estiu o al d’hivern, respectivament. Només una d’aquestes tirallongues és correcta:

Pregunta 19/20
PORTES PUNTS

Hi ha una dita catalana que fa: El sabater és el més mal calçat, que vol dir que qui té abundància d'alguna cosa és qui menys en frueix. Em sabríeu dir quin sinònim dels que us proposo no hi escau?

Pregunta 20/20
PORTES PUNTS

Com diríeu en català El perfume en tarro pequeño se vende?

CONTINUAR